Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΒΙΔΙΜ) | paso.gr: Σεμινάρια, Ημερίδες, Συνέδρια, Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΒΙΔΙΜ)

Tο «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» συστάθηκε με την συγχώνευση δια απορροφήσεως του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΙΔΕΚΕ) και του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ από το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΝ) σε ενιαίο φορέα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισιμού και Αθλητισμού βάσει της ΚΥΑ 127175/Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-2011).

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΒΙΔΙΜ)

Tο «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» συστάθηκε με την συγχώνευση δια απορροφήσεως του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΙΔΕΚΕ) και του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ από το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΝ) σε ενιαίο φορέα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισιμού και Αθλητισμού βάσει της ΚΥΑ 127175/Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-2011).

Σκοπός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Tο «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» έχει ως σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων για:

(α) την Δια Βίου Μάθηση,

(β) τη Νέα Γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη σταδιοδρομία τους, την ανάδειξη και τη στήριξη της νεανικής καινοτομίας,

(γ) τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του είναι:

  • Η υλοποίηση έργων και δράσεων που αφορούν την προώθηση της νεανικής καινοτομίας.
  • Η τεχνολογική, επιστημονική, διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων, προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
  • Η μελέτη, έρευνα, παροχή πληροφοριών και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων και τη λαϊκή επιμόρφωση.
  • Η τεχνολογική, επιστημονική, διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων, προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
  • Ο προγραμματισμός, παρακολούθηση και αποτύπωση της σε κάθε στιγμής υφιστάμενης νομικής και πραγματικής κατάστασης των κτιριακών υποδομών που αφορούν στη μαθητική και φοιτητική στέγαση.
  • Η δημιουργία των κατάλληλων προδιαγραφών για τη φοιτητική και μαθητική στέγαση.

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

  • Διεύθυνση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα
  • Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/

.

Διαβάστε περισσότερα
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΒΙΔΙΜ)
Θέλεις να δεις και άλλα;
Ψαξε Περισσότερα Σεμινάρια